Leuven


Onderwerp: hydraulische studie heraanleg Engelsplein, Wolvengang
                        en zijstraten
klant: Stadsbestuur Leuven