Heraanleg Volksplein in Kortrijk


Bouwheer: stadsbestuur Kortrijk
Functie: Plein
Datum ingebruikname: 2007
Bouwsom: 1 493 126 euro

In het kader van de buurtvernieuwing 'St.-Denijsestraat' werd het volksplein heraangelegd. De aanwezige majestueuze bomen werden in het nieuwe landschap geïntegreerd. Door heraanleg van het plein en de herschikking van de parking werd er plaats gecreëerd voor groene parkzone met bijhorende sociale functies zoals een petanqueveld, verhard terras en zitbanken op maat van de buurt. Het project betekent een grote bijdrage tot heropleving van de omgeving.