Heraanleg Grote Markt in Kortrijk


Bouwheer: Stadsbestuur Kortrijk
Functie: Hoofdplein van Kortrijk
Datum ingebruikname: 2002
Bouwsom: 2 010 948 euro
In samenwerking met Studio Associato Bernardo Secchi Paola ViganĂ²

De structurerende elementen bij de aanleg van de Grote Markt van Kortrijk worden gevormd door de "muren" die als gesculpteerde elementen de grote pleinvlakte indelen in plekken met verschillende sferen en functies. Deze muren vormen als het ware een doortrekking van perspectieven van de op het marktplein aansluitende straten. Naar materiaalgebruik werd een onderscheid gemaakt tussen uitgesproken loopzones uitgevoerd met vlakke natuursteenkeien en pleinzones uitgevoerd in kasseien van Quenast.