Uitbreiding Zonneburcht VTI Waregem


Bouwheer: Vrij Onderwijs vzw St.-Jozef
Functie gebouw: Nieuwbouw en renovatie school voor Bijzonder Lager Onderwijs Zonneburcht
Datum ingebruikname: 2010
Bouwsom: 1 014 639 euro

Nieuwbouw klassenvleugel en geschiktmakingswerken van de bestaande vleugel van Bijzonder Lager Onderwijs de Zonneburcht Waregem. Er wordt bij dit project in realisatie gestreefd naar een E-peil van 65 onder andere door het toepassen van een pilootsysteem om warmterecuperatie toe te passen met systeem C waarbij de afblaaslucht wordt geblazen over een warmtepomp. Er werd ook energiezuinige verlichting met daglichtsturing geïnstalleerd en een doorgedreven isolatieschil voorzien.