Sociale woningen met Politiekantoor in Kuurne


Bouwheer: Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne
Functie gebouw: Sociale huisvesting en politiekantoor
Datum ingebruikname: 2005
Bouwsom: 3 222 615 euro

De noodzaak aan sociale appartementen en een nieuw politiekantoor resulteerde in een nieuwbouwresidentie in het centrum van Kuurne met 29 woongelegenheden, 27 ondergrondse en 8 bovengrondse garages. De integratie in het gemeentecentrum werd bekomen door een vormelijk gedifferentieerde gevel zonder verlies aan ruimte. Het historisch uitzicht van het vorige gebouw Andries speelde een belangrijke rol in de vormgeving en materialisatie van het nieuwe project.