Nieuw Administratief Centrum in Zedelgem


Bouwheer: Dexia Bank nv
Functie gebouw: Gemeentelijk Administratief Centrum
Datum ingebruikname: 2007
Bouwsom: 5 089 500 euro
In samenwerking met Architectuur.be

Het GAC is ingeplant tussen het bestaande gemeentehuis, de geklasseerde kerk en het gemeentepark. Waar het gebouw aan de straatzijde een vrij gesloten karakter heeft, opent het gebouw zich geheel naar de parkzijde. De interne straat, die als semi publieke ruimte werd geconcipieerd, maakt de verbinding tussen het bestaande gemeentehuis en het kerkplein.