Renovatie Zaal Lindelei in Lendelede


Bouwheer: Gemeentebestuur Lendelede
Functie gebouw: Recreatieve zaal voor gemeentelijk gebruik
Datum ingebruikname: 2009
Bouwsom: 550 087 euro

De bestaande gemeentelijke feestzaal werd opgefrist tot een hedendaagse zaal die voldoet aan de brandnormen. De grote zaal werd voorzien van een nieuwe vloer en akoestisch plafond. Er wordt natuurlijk licht binnen getrokken met zicht op de voorliggende open ruimte door een nieuw bandraam over de volledige lengte van de zaal. In de bestaande aanbouwen werd het onthaal ingericht, een nieuwe leskeuken voorzien, het sanitair vernieuwd en de kleine zaal heringericht.