Renovatie Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk


Bouwheer: Provinciebestuur West-Vlaanderen
Functie gebouw: Klaslokalen PTI Kortrijk
Datum ingebruikname: 2006
Bouwsom: 2 135 552 euro

Renovatie van een oud internaatgebouw tot klassenvleugel. Het gehele gebouw werd structureel onaangeroerd gelaten. Alle nieuwe circulatieruimtes werden toegevoegd buiten het bestaande gebouw en geconcipieerd als volledig transparante constructies. Aldus werd een dualiteit gecreƫerd tussen de geslotenheid van de vleugel en de openheid van zijn circulatieruimtes.