KATHO Hogeschool in Kortrijk


Bouwheer: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Functie gebouw: Uitbreiding hogeschool Ipsoc en bouwen mutlimediacel
Datum ingebruikname: 2009
Bouwsom: 2 945 376 euro

Uitbreiding van hogeschool Ipsoc en bouwen van multimediacel. Met het nieuwe gebouw werd gestreefd naar verdichting van de huidige bebouwing. Voor de uitbreiding werd gebroken met de zakelijke architectuur die de campus eigen is. De materiaalkeuze, schuine lijnen en amorfe vorm van de multimediacel en de nieuwe bewegingsruimten contracteren fel met de administratieve en pedagogische vleugel die bovenal flexibel en transparant werd bedacht. Het bestaande Ipsoc gebouw, dat eerder identiteitsloos op de campus aanwezig was, werd door zijn uitbreiding naar een hoger niveau gehesen.