Rust- en verzorgingstehuis St.-Vincentius in Lendelede


Bouwheer: vzw Seniorenzorg St.-Vincentius Lendelede
Functie gebouw: Rust- en verzorgingstehuis
Datum ingebruikname: 2008
Bouwsom: 9 945 840 euro

Het woon- en zorgcentrum van 93 woongelegenheden en 16 serviceflats werd middels een doordachte fasering geheel herbouwd op de bestaande locatie. Ondanks de schaal van het project werd gevraagd via kleur-, materiaal- en textuurdifferentiatie de huiselijkheid en dorpsintegratie te versterken. De open ruimte, aansluitend op een sociaal woonproject wordt als semi-publieke ruimte ingericht, wat de beleveniswaarde van het project ten goede komt.