Burelen Snoeck en Partners


Bouwen van Kantoorgebouw met Lage Energiebehoefte

Engelse Wandeling 70
8510 Marke-Kortrijk

Het kantoorgebouw situeert zich in de transitiezone tussen een oude bestaande woonstraat met hoge traditionele rijhuizen en een nieuwe ambachtelijke verkaveling. Het terrein wordt gekenmerkt door een sterke eenparige overdwarse helling. Een bestaande open gracht en een openbare fietsdoorsteek flankeren de rechterperceelgrens.
Deze bijzondere gegevens van de plek vormen de inspiratiebron voor de inplanting, architectuur en materialisatie van het project.
Met een consciëntieus behoud van de bestaande terreinniveau ’s werd het balkvormig volume enerzijds in het terrein ingeschoven en anderzijds met een grote uitkraging zwevend over de gracht uitgevoerd. Deze uitkraging versterkt de aanwezigheid van de publieke fietsdoorsteek langsheen het gebouw.
Het stabiliteitsconcept van de uitkraging vertaalt zich in de architectuur van het balkvolume. De positie van de gevelopeningen is er een gevolg van.
Authentieke bouwmaterialen als beton, baksteen, en onbehandeld hout werden doorgetrokken in de afwerkingsmaterialen van het interieur. Het zichtbaar beton van wanden en plafonds wordt aangesproken voor thermische opslag, zonder dat aan akoestisch comfort dient ingeboet te worden.
Alle looplijnen in het gebouw zijn ook zichtlijnen doorheen en vanuit het gebouw. Het versterken van de wisselwerking tussen het gebouw en zijn omgeving was het uitgangspunt.
Een doorgedreven gebouwbeheersysteem stuurt de onopvallende energievriendelijke technieken zoals aardewarmte via grondbuizen, ventilatie met CO2-meting, warmterecuperatie via warmtewiel, actieve zonnewering, gemotoriseerde gevelluiken voor nachtkoeling, dimbare verlichting met aan- en afwezigheidsdetectie.
Het E-peil bedraagt E44 (zonder de 10,8 KWp aan PV-panelen wordt dit E59).
Het hellend terrein liet toe de parking, met toepassing van doorlatende materialen, zonder riolering uit te voeren.