Kleuterklassen VBS St.-Vincentius in Deerlijk


Bouwheer: vzw Vrije Basisschool St.-Vincentius Deerlijk
Functie gebouw: 4 klassen lager onderwijs VBS Deerlijk Fase I
Datum ingebruikname: 2008
Bouwsom: 546 066 euro

Het betreft de uitbreiding van een bestaande landelijke school met drie klaslokalen. Hierbij werd geopteerd om het gebouw te verzelfstandigen en door de gekozen inplanting ontstaan nieuwe kwalitatieve buitenruimten. Elke klas kreeg een ommuurde privatieve buitenruimte, aan elkaar verbonden via portieken. Het perspectief doorheen de portieken richt zich naar de achterliggende open ruimte.